Rahim ağzı kanser tedavisi

Serviks - Rahim Ağzı Kanser Tedavisi

Serviks kanseri, rahim ağzının hücrelerinde oluşan malign (kötü huylu) bir tümördür. Tedavisi, tümörün büyüklüğü, yayılım düzeyi ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişebilir. Ancak, söz konusu hastalığın tedavisinde genellikle cerrahi müdahale, radyoterapi veya kemoterapi gibi yöntemler kullanılır. Cerrahi müdahale, tümörün tamamen çıkarılmasını amaçlar. Bu, rahim ağzının tamamen veya kısmen çıkarılmasını içerebilir. Radyoterapi ise, tümör hücrelerini öldürmek için radyasyon kullanılır. Kemoterapi yönteminde kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanılır. Tedavi seçimi, tümörün büyüklüğü, yayılım düzeyi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak yapılır. Ayrıca, hastanın önceki tedavileri, gebe kalmak isteyip istemediği veya gebe kalmak için plan yapıp yapmadığı gibi faktörler de tedavi seçimi için önemli olan kriterlerdir. Önleyici olarak Serviks Kanseri için HPV aşısı ve serviks kanseri tarama testleri (Pap smear) yapılması önerilir. Hastalığın erken teşhis edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerine başvurulması, serviks kanserinin iyileşme oranlarını arttırır.

Serviks – Rahim Ağzı Kanser Tedavisi Nasıl ve Kim Tarafından Yapılır?

Serviks kanseri ameliyatları genellikle uzman jinekolog ya da onkolog cerrahlar tarafından gerçekleştirilir. Bu ameliyatlar genellikle laparoskopik veya robotik teknikler kullanılarak yapılır. Radyoterapi tedavileri, alanında uzman olan radyasyon onkologları tarafından gerçekleştirilir. Bu tedavi, genellikle tümörün çıkarılmasına gerek kalmaksızın yapılır ve genellikle birkaç hafta boyunca günde birkaç kez tekrar gerektirir. Kemoterapi ise kanser hücrelerini tedavi etmek için kullanılan diğer yöntemlerden biridir. Kemoterapi tedavileri, ilgili alanda uzman olan onkologlar tarafından gerçekleştirilir. Bu tedavi genellikle intravenöz olarak verilir ve genellikle birkaç hafta boyunca yapılır.

Serviks – Rahim Ağzı Kanser Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılır?

Serviks kanseri tedavisi genellikle cerrahi, radyoterapi, kemoterapi veya bunların bir kombinasyonu olarak yapılır. Tedavi seçiminde hastanın yaşı, hastalık öyküsü ve ilgili tümörün durumu belirleyici olur. Önemli olan, tedavinin erken dönemde yapılmasıdır, çünkü serviks kanseri erken evrede daha iyi tedavi edilir.

Serviks kanseri, rahim ağzının hücrelerinde oluşan kanser türüdür. Bu tür kanser genellikle HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonu sonucu oluşur. Serviks kanseri erken teşhis edildiğinde, tedavi edilirse iyileşme şansı yüksektir. Ancak, erken teşhis edilmeyen serviks kanseri ilerleyen evrelere geçebilir ve kansere bağlı ölümle sonuçlanabilir. Cerrahi tedavi, rahim ağzı kanserinin tedavi edilmesini amaçlar ve tümörlü bölümünün vücuttan çıkarılmasını içerir. Bu amaçla, rahim ağzının tamamı veya sadece bir kısmı çıkarılabilir. Bu tedavi yöntemi genellikle erken evre serviks kanseri için kullanılır. Ancak, ileri evre serviks kanseri için de bazı durumlarda söz konusu tedavinin kullanıldığı görülebilir. Bazı durumlar ise bu tedavi yöntemine radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavi yöntemleri de eşlik edebilir.

Serviks – Rahim Ağzı Kanseri Tedavisinde Yararlanılan Teknikler

Serviks ya da rahim ağzı kanseri olarak adlandırılan hastalığın tedavi yöntemleri, cerrahi yöntemler ve radyoterapi yöntemleri olarak ikiye ayrılır. Erken dönem rahim ağzı kanserlerinde cerrahi yöntemler tercih edilirken ilerlemiş kanser hücreleri olan hastalar için uzman doktorlar, radyoterapiyi tercih eder. Bunlar dışında rahim ağzı kanseri tedavisi için kullanılan yöntem ve teknikler aşağıda sıralanmıştır.

Lazer Tedavisi

Yayılan kanser hücreleri için kullanılan bu yöntemde anormal seyir gösteren hücreler, büyük bir ışık kaynağından çıkan ince bir lazer ışını aracılığıyla temizlenir. Lazer ile tedavi yöntemi, rahim ağzı ya da serviks kanseri tedavilerinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Konizasyon

Rahim ağzındaki hücresel değişikliklerin tedavi edilmesi için kullanılan Konizasyon yönteminde rahim ağzından koni şeklinde bir bölüm çıkarılır. Bu, rahim ağzında bulunan kanserli hücrelerin cerrahi olarak çıkarılması anlamına gelir. Konizasyon tedavisinde rahim ağzının tamamı değil, yalnızca bir kısmı çıkarılır.

Kriyoterapi

Kriyoterapi ya da dondurma işleminde hastaların rahim ağzı bölgelerinde bulunan kanser hücreleri dondurulur. Böylece ilgili hücrelerin tahrip edilmesi ve büyümelerinin durdurulması amaçlanır. Kriyoterapi yöntemi oldukça kısa süren bir tedavi yöntemidir. Bu teknik, uzman doktorlar tarafından karbondioksit ya da azot gazı veren bir cihazın kullanılması ile gerçekleştirilir.

LEEP

LEEP ya da uzun adıyla Loop Electrosurgical Procedure tedavi tekniği de Kriyoterapi gibi kısa süren bir işlemdir. LEEP yöntemi, rahim ağzında oluşan kanser hücrelerinin tanısı ve tedavisi için uzman doktorlar tarafından çok sık kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide doktorlar, hastaların rahim ağzı bölgesindeki kanserli hücreleri tespit eder ve ilgili hücrelere elektrik ile müdahale ederler. Böylece hücrelerdeki kanama ve ilerlemelerin durdurulması amaçlanır.


HEMEN ARA
WHATSAPP
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x