Düşük Yapmanın Nedenleri Nelerdir?

 1. anasayfa
 2. blog
 3. düşük yapmanın nedenleri nelerdir?
Düşük Yapmanın Nedenleri Nelerdir?

Düşük yapma, gebelik sırasında istenmeyen ve beklenmedik bir durumdur ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Genellikle gebeliğin ilk 20 haftası içinde meydana gelen bu olay, hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlayıcı olabilir.

Düşüğün temel nedenleri arasında genetik anormallikler, anne sağlığı ile ilgili sorunlar, hormonal dengesizlikler ve rahim yapısı problemleri sayılabilir.

Ayrıca, çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimleri de düşük riskini artırabilir. Örneğin, aşırı alkol tüketimi, sigara içimi, uyuşturucu kullanımı ve bazı ilaçlar düşük riskini artıran faktörler arasındadır.

Düşük yapmanın diğer nedenleri arasında enfeksiyonlar, kronik hastalıklar ve fiziksel travmalar da bulunur. Her düşük olayı benzersizdir ve her biri farklı bir takım nedenlere bağlı olabilir.

Bu nedenle, düşük yaşayan kadınların, yaşadıkları durumu anlamak ve gelecekteki gebelikler için uygun önlemleri almak adına tıbbi yardım alması önemlidir.

Bu yazıda, düşük yapmanın potansiyel nedenleri, bunların nasıl önüne geçilebileceği ve etkileri üzerinde durulacaktır.

Düşük Yapmanın Nedenleri Nelerdir?

Düşük yapmanın nedenleri genellikle karmaşıktır. En yaygın nedenler şunları içerir:

 1. Genetik Anomaliler: Fetusun kromozomal veya genetik anomalileri en yaygın düşük nedenidir. Bu tür anomaliler genellikle rastgele oluşur ve tekrarlanan düşüklere neden olmaz.
 2. Hormonal Sorunlar: Anne adayının hormonal dengesizlikleri, özellikle progesteron eksikliği gibi durumlar, düşüğe yol açabilir.
 3. Uterin veya Servikal Sorunlar: Rahimdeki anormal yapılar veya zayıf servikal yapı (servikal yetmezlik), düşüğe neden olabilir.
 4. İmmünolojik Sorunlar: Anne vücudunun fetusa karşı olumsuz bir bağışıklık tepkisi göstermesi, düşük riskini artırabilir.
 5. Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar, özellikle sistemik olanlar (örneğin, rubella veya toksoplazmoz), düşük riskini artırabilir.
 6. Yaş ve Yaşam Tarzı Faktörleri: Yaşın ilerlemesi, özellikle 35 yaş üstü kadınlarda, düşük riskini artırır. Sigara içme, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanımı da risk faktörleri arasındadır.
 7. Tıbbi Durumlar: Diyabet, hipertansiyon ve bazı otoimmün hastalıklar gibi bazı kronik sağlık durumları, düşük riskini artırabilir.
 8. Çevresel Faktörler: Ağır metaller ve bazı kimyasallara maruz kalmak, düşük riskini artırabilir.
 9. Fiziksel Travma ve Stres: Şiddetli fiziksel travma veya ciddi duygusal stres, düşük riskini artırabilir.

Düşük yapmanın nedenleri kişiden kişiye değişebilir ve bazen belirli bir neden bulunamayabilir. Düşük yapmanın ardından bir sağlık uzmanıyla görüşmek, nedenleri anlamak ve gelecekteki gebelikler için uygun planlamalar yapmak önemlidir.

Genetik Anormallikler Nasıl Düşüğe Neden Olur?

Genetik anormallikler, düşüklere neden olabilen en yaygın faktörlerden biridir. Bu durum, fetusun kromozomlarında meydana gelen anormal yapılandırmalar veya sayısal değişikliklerle ilişkilidir. İşte genetik anormalliklerin düşüğe nasıl yol açtığına dair bazı detaylar:

 1. Kromozomal Anomaliler: İnsanlar normalde her hücrede 46 kromozoma sahiptir, ancak döllenme sırasında meydana gelen hatalar sonucunda, embriyo fazla veya eksik kromozomla gelişebilir. Bu durum, en sık rastlanan genetik anormalliktir ve genellikle rastgele ve öngörülemezdir.
 2. Otozomal Anomaliler: Otozomlar, cinsiyeti belirlemeyen kromozomlardır. Otozomal anomaliler, genellikle Down sendromu (trizomi 21), Edwards sendromu (trizomi 18) veya Patau sendromu (trizomi 13) gibi durumlara yol açar. Bu tür anormallikler, genellikle ciddi gelişim sorunlarına neden olur ve çoğu zaman gebeliğin erken dönemlerinde düşükle sonuçlanır.
 3. Cinsiyet Kromozomu Anomalileri: Cinsiyet kromozomları (X ve Y), cinsiyetin belirlenmesinde rol oynar. X veya Y kromozomlarında meydana gelen anormallikler (örneğin, Turner sendromu veya Klinefelter sendromu), embriyonun düzgün gelişememesine neden olabilir.
 4. Tekrarlayan Genetik Anormallikler: Bazı çiftler, tekrarlayan düşüklere neden olan genetik faktörler taşıyabilir. Bu durum, genellikle daha spesifik genetik testlerle belirlenebilir.
 5. Genetik Denge Bozukluğu: Embriyonun hücre bölünmesi sırasında genetik materyaldeki dengesizlikler, düşük riskini artırabilir.
 6. Anne ve Baba Genetik Faktörleri: Anne ve babanın kendi genetik yapısındaki bazı özellikler, embriyonun gelişimini olumsuz etkileyebilir. Örneğin, dengesiz translokasyonlar gibi durumlar, genetik materyalin anormal dağılımına yol açabilir.

Genetik anormalliklerin çoğu, çiftlerin genetik geçmişiyle veya sağlık durumlarıyla ilgili değildir. Bunlar genellikle rastgele oluşur ve bir sonraki gebelikte tekrarlama riski düşüktür. Ancak, tekrarlayan düşükler yaşayan çiftler için genetik danışmanlık önerilebilir. Bu, potansiyel genetik sorunları tanımlamak ve gelecekteki gebelikler için rehberlik sağlamak amacıyla yapılır.

Hormonal Sorunlar Nasıl Düşüğe Neden Olabilir?

Hormonal sorunlar, düşük yapma riskini artırabilen önemli faktörlerden biridir. Hormonlar, gebeliğin başarılı bir şekilde sürdürülmesi için hayati öneme sahiptir ve dengesizlikleri çeşitli sorunlara yol açabilir. İşte hormonal sorunların düşüğe nasıl neden olabileceği ile ilgili bazı detaylar:

 1. Progesteron Eksikliği: Progesteron, gebeliğin erken dönemlerinde çok önemli bir hormondur. Rahmin iç tabakasını (endometriyum) döllenmiş yumurtanın yerleşmesi ve büyümesi için hazırlar. Progesteron seviyelerinin yetersiz olması, rahim içi ortamın yetersiz hazırlanması ve dolayısıyla düşük riskinin artmasına neden olabilir.
 2. Luteal Faz Kusuru: Luteal faz, ovülasyondan sonraki dönemi kapsar ve progesteron üretimi için kritiktir. Luteal faz kusuru, progesteron seviyelerinin düşük olması veya luteal fazın anormal kısa olması durumudur, bu da düşük yapma riskini artırabilir.
 3. Tiroid Hormon Dengesizlikleri: Hem hipotiroidizm (tiroid hormonunun az salgılanması) hem de hipertiroidizm (tiroid hormonunun aşırı salgılanması), gebeliğin sağlıklı sürdürülmesini etkileyebilir. Tiroid hormon dengesizlikleri, düşük yapma riskini artırabilir.
 4. Prolaktin Düzeyi Anormallikleri: Yüksek prolaktin seviyeleri, ovülasyonu engelleyebilir veya düzensizleştirebilir, bu da gebeliğin başlamasını veya sürdürülmesini zorlaştırabilir.
 5. Polikistik Over Sendromu (PCOS): PCOS, hormonal dengesizliklerle karakterize bir durumdur ve ovülasyon problemlerine yol açabilir. Ovülasyonun olmaması veya düzensiz olması, düşük yapma riskini artırabilir.
 6. İnsülin Direnci ve Metabolik Sorunlar: İnsülin direnci ve şeker hastalığı gibi metabolik durumlar, hormon dengesini etkileyebilir ve düşük riskini artırabilir.

Hormonal sorunların teşhisi ve tedavisi, düşük yapma riskini azaltabilir. Örneğin, progesteron eksikliği teşhis edilirse, progesteron takviyeleri verilebilir. Tiroid veya prolaktin düzeyleri anormalse, bu durumların tedavisi de gebeliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Hormonal dengesizliklerin düşük yapma riskine etkisi konusunda bir uzmana danışmak önemlidir, çünkü bu durumlar genellikle tedavi edilebilir ve yönetilebilir.

Yaşın Düşük Riski Üzerindeki Etkisi Nedir?

Yaşın düşük yapma riski üzerindeki etkisi önemlidir ve genellikle kadının yaşı arttıkça düşük yapma riskinin de arttığı görülür. Bu artışın temel nedenleri arasında artan genetik anomaliler ve değişen sağlık durumları yer alır. İşte yaşın düşük riski üzerindeki etkisine dair bazı detaylar:

 1. Artan Genetik Anomaliler: Yaş ilerledikçe, yumurtaların genetik kalitesinde bir azalma görülür. Bu, kromozomal anormalliklerin artmasına neden olur, ki bu da en yaygın düşük nedenlerinden biridir. Özellikle, 35 yaşından sonra ve daha belirgin olarak 40 yaşından sonra kromozomal anormalliklerde belirgin bir artış gözlenir.
 2. Azalan Fertilite (Doğurganlık) ve Ovaryan Rezerv: Yaş ilerledikçe, kadınların ovaryan rezervi (yumurta sayısı ve kalitesi) azalır. Bu, hem gebe kalma şansını azaltır hem de düşük yapma riskini artırabilir.
 3. Artan Kronik Sağlık Sorunları: Yaş ilerledikçe, hipertansiyon, diyabet gibi kronik sağlık sorunlarının ortaya çıkma riski artar. Bu tür sağlık durumları, düşük yapma riskini artırabilir.
 4. Hormonal Değişiklikler: Yaşla birlikte hormonal dengeler değişir, bu da hem gebelik elde etmeyi zorlaştırabilir hem de düşük yapma riskini artırabilir.
 5. Yaşam Tarzı Faktörleri ve Çevresel Etkiler: Yaş ilerledikçe, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin birikim etkisi (örneğin, uzun süreli alkol ve sigara kullanımı) de düşük yapma riskini etkileyebilir.

Yaş ilerlemesine bağlı olarak artan düşük yapma riski, kadınların doğurganlık planlaması yaparken göz önünde bulundurması gereken önemli bir faktördür. 35 yaşından sonra gebelik düşünen kadınlar, genellikle daha sıkı tıbbi takip ve bazen de ek testler gerektirebilir. Her yaşta sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek ve düzenli tıbbi kontroller, gebelik şansını ve sağlıklı bir gebeliği desteklemenin önemli yolları arasındadır.

Rahim ve Serviks Problemleri Düşük Yapmayı Nasıl Etkiler?

Rahim (uterus) ve serviks (rahim ağzı) problemleri, düşük yapma riskini etkileyen faktörlerdir. Bu problemler, gebeliğin sağlıklı bir şekilde başlamasını ve devam etmesini zorlaştırabilir. İşte rahim ve serviks problemlerinin düşük yapma üzerindeki etkilerine dair bazı önemli noktalar:

 1. Rahim Anomalileri: Doğuştan gelen rahim şekil anormallikleri (örneğin, septat uterus, bikornuat uterus) düşük yapma riskini artırabilir. Bu tür anormallikler, embriyonun rahim içinde sağlıklı bir şekilde yerleşmesini ve büyümesini engelleyebilir.
 2. Rahim İçi Yapışıklıklar: Daha önce geçirilmiş rahim operasyonları, kürtajlar veya enfeksiyonlar sonucu rahim içinde yapışıklıklar (Asherman sendromu) oluşabilir. Bu yapışıklıklar, embriyonun implantasyonunu ve gelişimini engelleyebilir.
 3. Rahim Fibroidleri: Rahim fibroidleri, rahim duvarında oluşan iyi huylu tümörlerdir. Fibroidlerin yerleşimi ve büyüklüğüne bağlı olarak, düşük yapma riskini artırabilir veya gebeliğin diğer komplikasyonlarına yol açabilir.
 4. Servikal Yetmezlik (Servikal İnkompetans): Servikal yetmezlik, serviksin (rahim ağzının) gebelik sırasında erken bir şekilde açılması ve zayıflaması durumudur. Bu durum, ikinci trimesterde veya erken üçüncü trimesterde düşüklere veya erken doğumlara neden olabilir.
 5. Rahim İçi Enfeksiyonlar: Rahim içindeki enfeksiyonlar (endometrit gibi), hem embriyonun implantasyonunu engelleyebilir hem de düşük yapma riskini artırabilir.
 6. Hormonal Etkiler: Rahim dokusunun hormonal etkilere yeterince tepki verememesi, gebeliğin devamını zorlaştırabilir.

Bu sorunların bazıları cerrahi yöntemler veya tıbbi tedavilerle düzeltilebilirken, bazıları daha karmaşık tedavi yaklaşımlarını gerektirebilir. Örneğin, servikal yetmezlik durumunda, gebeliği desteklemek için bir 'servikal serklaj' (rahim ağzını dikerek kapatma) işlemi yapılabilir. Rahim anomalileri ve fibroidlerin cerrahi olarak düzeltilmesi de mümkün olabilir.

Bu tür rahim ve serviks problemleri olan kadınlar, gebelik planlaması ve yönetimi konusunda bir kadın doğum uzmanı ile yakın işbirliği içinde olmalıdır. Erken teşhis ve uygun tedavi, düşük yapma riskini azaltabilir ve sağlıklı bir gebeliğin sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Enfeksiyonlar Düşük Yapma Riskini Nasıl Etkiler?

Enfeksiyonlar, düşük yapma riskini etkileyebilen önemli faktörlerden biridir. Bazı enfeksiyonlar, gebeliğin başlangıcında veya ilerleyen dönemlerinde düşük yapma riskini artırabilir. İşte enfeksiyonların düşük yapma riski üzerindeki etkilerine dair bazı önemli noktalar:

 1. Sistemik Enfeksiyonlar: Vücudu genel olarak etkileyen bazı ciddi enfeksiyonlar (örneğin, grip, rubella, toksoplazmoz, listeriyoz) düşük yapma riskini artırabilir. Bu tür enfeksiyonlar, fetüse doğrudan zarar verebilir veya anne sağlığını öyle bir derecede bozabilir ki, bu da gebeliğin devamını tehlikeye atabilir.
 2. Bakteriyel Vajinozis ve Diğer Genital Enfeksiyonlar: Bakteriyel vajinozis gibi bazı genital enfeksiyonlar, erken doğum ve düşük yapma riskini artırabilir. Bu tür enfeksiyonlar, rahim ve fetal zarların iltihaplanmasına yol açabilir.
 3. Üriner Sistem Enfeksiyonları (ÜSYE): İdrar yolu enfeksiyonları da düşük yapma riskini artırabilir, özellikle enfeksiyon böbreklere yayıldığında (piyelonefrit).
 4. Parazitik Enfeksiyonlar: Bazı parazitik enfeksiyonlar (örneğin, toksoplazmoz), fetüsün gelişimini etkileyebilir ve düşük yapma riskini artırabilir.
 5. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE): Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (örneğin, klamidya, gonore, sifiliz) düşük yapma riskini artırabilir. Bu enfeksiyonlar, doğrudan fetüse zarar verebilir veya rahim ve fetal zarların iltihaplanmasına yol açabilir.
 6. Viral Enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar, özellikle ilk trimesterde, düşük yapma riskini artırabilir. Bunlar arasında rubella ve bazı herpesvirüsler (örneğin, sitomegalovirüs) bulunabilir.

Enfeksiyonların düşük yapma riskine etkisi, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve gebeliğin hangi döneminde ortaya çıktığına bağlıdır. Bazı enfeksiyonlar, özellikle erken tedavi edildiklerinde, düşük yapma riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Hamilelik sırasında enfeksiyon riskini azaltmak için genel sağlık önlemleri almak önemlidir. Bunlar arasında düzenli el yıkama, hamilelik sırasında riskli gıdalardan kaçınma, gerekli aşılamaları yaptırma ve seksüel sağlık konusunda dikkatli olmak bulunur. Hamilelik sırasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark edildiğinde, hemen tıbbi yardım almak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Düşük Nedir?

Düşük, hamileliğin ilk 20 haftası içinde oluşan ve genellikle kontrol edilemeyen gebelik kaybıdır. En sık ilk trimester (ilk 12 hafta) içinde meydana gelir.

Düşük Yapmanın Nedenleri Nelerdir?

Düşük yapmanın birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenler genetik anormallikler, hormonal sorunlar, rahim veya serviks problemleri, enfeksiyonlar, yaş ve sağlık durumlarıdır.

Genetik Anormallikler Nasıl Düşüğe Neden Olur?

Genetik anormallikler, embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişememesine neden olabilir. Bu durumda, vücut genellikle gebeliği sonlandırır.

Yaşın Düşük Riski Üzerindeki Etkisi Nedir?

Yaş, düşük riskini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle 35 yaş üstü kadınlarda ve 40 yaşından sonra düşük yapma riski önemli ölçüde artar.

Hormonal Sorunlar Nasıl Düşüğe Neden Olabilir?

Hormonal dengesizlikler, özellikle progesteron ve HCG (human chorionic gonadotropin) hormonlarında anormallikler, gebeliğin sürdürülmesini zorlaştırabilir.

Rahim ve Serviks Problemleri Düşük Yapmayı Nasıl Etkiler?

Rahimdeki anormallikler (örneğin, rahimde septum olması) veya serviksin erken açılması (servikal yetmezlik) gibi durumlar düşük riskini artırabilir.

Enfeksiyonlar Düşük Yapma Riskini Nasıl Etkiler?

Bazı enfeksiyonlar (örneğin, listeriyoz, toksoplazmoz) düşük yapma riskini artırabilir. Sağlıklı bir hamilelik için enfeksiyonlardan korunmak önemlidir.

Düşükten Korunmak İçin Ne Yapılabilir?

Düşükten tamamen korunmak her zaman mümkün olmasa da, sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli prenatal bakım ve bilinen risk faktörlerinin yönetimi önemlidir.

Düşük Sonrası Ne Zaman Tekrar Hamile Kalınabilir?

Düşük sonrası ne zaman tekrar hamile kalınabileceği kişiye göre değişir. Genellikle, vücudun iyileşmesi için birkaç menstrüel döngü beklenmesi önerilir.

Düşükten Sonra Psikolojik Destek Gerekli mi?

Düşük yapmak duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Psikolojik destek ve danışmanlık, bu süreçte çiftlere yardımcı olabilir.

HEMEN ARA
WHATSAPP
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x