Menstrüel Disfori Bozukluğu (PMD) Nedir?

 1. anasayfa
 2. blog
 3. menstrüel disfori bozukluğu (pmd) nedir?

Menstrüel Disfori Bozukluğu (PMD) Nedir?

Menstrüel Disfori Bozukluğu (PMD), adet döngüsüyle ilişkilendirilen şiddetli ruhsal ve fiziksel belirtilerle karakterize bir durumdur. Bu belirtiler genellikle adet öncesi dönemde başlar ve adetin başlamasıyla birlikte hafifler veya sona erer. PMD, basit adet öncesi semptomlardan (PMS) daha şiddetlidir ve kadının günlük yaşamını, işini ve kişisel ilişkilerini ciddi anlamda etkileyebilir.

PMD'nin belirtileri arasında aşırı duygusal dalgalanmalar, depresyon, öfke, uykusuzluk, yoğun yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü bulunabilir. Fiziksel belirtiler arasında ise baş ağrısı, göğüs hassasiyeti ve şişkinlik yer alabilir. PMD'nin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, hormon dengesizlikleri ve serotonin seviyelerindeki değişikliklerin bu duruma katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. PMD'nin tanı ve tedavisi için bir uzmana başvurmak esastır, zira bu durum, kadınların yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilir.

PMD’nin Belirtileri Nelerdir?

Menstrüel Disfori Bozukluğu'nun (PMD) belirtileri şunlar olabilir:

 1. Şiddetli duygusal dalgalanmalar: PMD'de şiddetli irritabilite (sinirlilik), hüzün, ağlama nöbetleri, öfke ve ani duygu değişiklikleri görülebilir.
 2. Depresyon: PMD döneminde depresyon belirtileri ortaya çıkabilir. Kişi kendini umutsuz veya çaresiz hissedebilir.
 3. Anksiyete: PMD, anksiyete belirtileriyle de ilişkilendirilebilir. Bu belirtiler, aşırı endişe, gerginlik ve panik atakları içerebilir.
 4. Fiziksel semptomlar: PMD semptomları arasında karın ağrısı, sık idrara çıkma, baş ağrısı, göğüs hassasiyeti, bulantı ve kusma gibi fiziksel şikayetler de yer alabilir.
 5. Uyku sorunları: PMD döneminde uykusuzluk veya aşırı uyuma gibi uyku sorunları yaşanabilir.
 6. Odaklanma güçlüğü: PMD'nin etkisiyle odaklanma güçlüğü, dikkat eksikliği ve zihinsel berraklık kaybı yaşanabilir.
 7. Aşırı yorgunluk: PMD döneminde aşırı yorgunluk ve enerji eksikliği hissi sık görülebilir.
 8. İştah değişiklikleri: Bazı kadınlar PMD döneminde iştahlarının arttığını veya azaldığını deneyimleyebilirler.
 9. Sosyal izolasyon: PMD semptomları, kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir ve sosyal izolasyona neden olabilir.
 10. Şiddetli semptomlar: PMD, bazı kadınlarda o kadar şiddetli semptomlarla seyredebilir ki günlük aktiviteleri ve iş verimini ciddi şekilde etkileyebilir.

Her kadın PMD semptomlarını farklı bir şekilde deneyimleyebilir ve semptomlar adet dönemi öncesinde başlar ve adet dönemi sona erdikten sonra hızla azalır. Eğer PMD belirtileri günlük yaşamınızı önemli ölçüde etkiliyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmek önemlidir.

PMD ile PMS Arasındaki Fark Nedir?

PMD (Menstrüel Disfori Bozukluğu) ile PMS (Adet Öncesi Sendrom) arasındaki farklar şunlardır:

 1. Şiddet ve Süre: PMD, PMS'den daha şiddetli semptomlarla karakterizedir. PMD semptomları genellikle adet öncesi dönemde başlar ve adet dönemi sona erdikten sonra hızla kaybolurken, PMS semptomları daha hafif olabilir ve adet dönemi başladığında geçebilir.
 2. Yaşamsal Etki: PMD semptomları, kişinin günlük yaşamını ve iş verimini ciddi şekilde etkileyebilir. PMS ise genellikle daha hafif semptomlara sahiptir ve yaşam kalitesini o kadar ciddi şekilde etkilemez.
 3. Tanı Kriterleri: PMD, Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından tanımlanan bir psikiyatrik bozukluktur ve belirli tanı kriterlerine dayanır. PMS ise daha genel bir terimdir ve tanı koyma kriterleri daha az katıdır.
 4. Psikiyatrik Semptomlar: PMD genellikle şiddetli psikiyatrik semptomlar, özellikle depresyon ve anksiyete ile ilişkilendirilir. PMS ise daha çok fiziksel semptomlar, örneğin şişkinlik ve göğüs hassasiyeti ile tanımlanır.
 5. Tedavi: PMD'nin tedavisi genellikle psikoterapi ve/veya ilaçlar, özellikle antidepresanlar içerebilir. PMS tedavisi daha çok semptomların hafifletilmesine yöneliktir ve yaşam tarzı değişiklikleri, diyet, egzersiz ve ağrı kesiciler gibi yöntemleri içerebilir.
 6. Kronisite: PMD, genellikle adet dönemi öncesinde belirgin semptomlarla sınırlıdır ve adet dönemi sona erdikten sonra kaybolabilir. PMS ise daha geçici bir durum olabilir ve adet dönemi başladığında semptomlar hızla azalabilir.

Özetle, PMD ve PMS benzer semptomlara sahip olabilir, ancak PMD daha şiddetli, kronik ve yaşamı daha fazla etkileyen bir bozukluktur. Her iki durum da bir sağlık profesyonelinin gözetiminde değerlendirilmeli ve uygun tedavi seçenekleri tartışılmalıdır.

PMD Neden Olur?

Menstrüel Disfori Bozukluğu'nun (PMD) kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, uzmanlar bu bozukluğun ortaya çıkmasına katkıda bulunan bazı faktörleri incelemişlerdir. PMD'nin oluşumunda muhtemel etkenler şunlar olabilir:

 1. Hormonal Değişiklikler: Hormonların dengesizliği, PMD'nin temel nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle progesteron ve östrojen seviyelerindeki dalgalanmaların etkisi olduğuna inanılır. Bu hormonlar, adet döngüsünün farklı aşamalarında değişkenlik gösterir.
 2. Kimyasal ve Nörotransmitterler: PMD ile bazı kimyasal ve nörotransmitterlerin düzensizliği arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Özellikle serotonin düzeyindeki değişiklikler, duygusal semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir.
 3. Genetik Faktörler: Aile geçmişi, PMD riskini artırabilir. Ailesinde PMD öyküsü bulunan bireylerde bu bozukluğun daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir.
 4. Psikolojik ve Stres Faktörleri: Psikolojik stres, PMD semptomlarının şiddetini artırabilir. Stres yönetimi ve psikoterapi, semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.
 5. Beslenme ve Yaşam Tarzı: Düzensiz beslenme, yetersiz uyku, düşük egzersiz düzeyi ve kötü yaşam tarzı alışkanlıkları, PMD semptomlarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.
 6. Kimyasal Hassasiyet: Bazı kadınlar, gıdalardaki veya çevresel kimyasallardaki bazı maddelere karşı hassasiyet gösterebilir ve bu da PMD semptomlarını etkileyebilir.

PMD'nin nedenleri bireyden bireye farklılık gösterebilir ve tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak bu faktörlerin bir araya gelerek PMD'yi tetiklediği düşünülmektedir. PMD semptomlarını hafifletmek veya kontrol altına almak için farklı tedavi seçenekleri bulunsa da, bu bozukluğun nedenlerinin tam olarak anlaşılması konusunda daha fazla araştırma gereklidir.

PMD Nasıl Teşhis Edilir?

Menstrüel Disfori Bozukluğu (PMD) teşhisi, semptomların ve belirtilerin düzenli olarak adet dönemi öncesinde ortaya çıkması ve adet dönemi sona erdikten sonra hızla kaybolmasıyla konur. PMD teşhisi koyma süreci şu adımları içerebilir:

 1. Semptomların İzlenmesi: Bir kadın, potansiyel PMD semptomlarını en az iki adet dönemi boyunca günlük olarak izlemelidir. Bu, semptomların belirli bir patern veya döngü içinde mi ortaya çıktığını anlamak için önemlidir.
 2. Semptomların Değerlendirilmesi: Semptomların şiddeti ve süresi kaydedilmelidir. Semptomlar ağır ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyorsa, PMD olasılığı daha yüksektir.
 3. Tıbbi Muayene: Bir sağlık profesyoneli, semptomların diğer sağlık sorunlarına bağlı olmadığından emin olmak için fiziksel bir muayene yapabilir.
 4. Semptomların Ayırt Edilmesi: PMD, diğer psikiyatrik veya tıbbi sorunlarla karıştırılabilir. Sağlık profesyoneli, semptomların PMD'ye özgü olduğunu belirlemelidir.
 5. Kan Testleri: Doktorlar bazen hormon seviyelerini değerlendirmek için kan testleri yapabilirler. Bu testler PMD teşhisini doğrulamak için kullanılabilir, ancak tek başlarına PMD tanısı koymak için yeterli değildir.
 6. Tanı Kriterlerine Uygunluk: Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından tanımlanan kriterlere uygunluk değerlendirilmelidir. Bu kriterler, PMD semptomlarının tipik olarak adet dönemi öncesinde başlayıp adet dönemi sona erdikten sonra kaybolması gerektiğini ve semptomların kişinin iş, okul veya sosyal yaşamını ciddi şekilde etkilemesi gerektiğini içerebilir.

PMDD teşhisi, bir sağlık profesyonelinin semptomları değerlendirmesi ve diğer potansiyel nedenleri elemesiyle konur. Eğer PMD şüphesi varsa, bir psikiyatrist veya kadın sağlığı uzmanı gibi uzman bir doktora başvurmak en iyi yol olacaktır. Bu uzmanlar, uygun tedavi seçeneklerini ve yönetim stratejilerini değerlendirebilirler.

PMD Nasıl Tedavi Edilir?

Menstrüel Disfori Bozukluğu (PMD) tedavisi semptomların şiddetine ve bireyin ihtiyaçlarına göre değişebilir. PMD tedavisi, semptomların hafifletilmesini, kontrol altına alınmasını veya yaşam kalitesini artırmasını amaçlar. PMD tedavisi şunları içerebilir:

 1. İlaç Tedavisi:
  • Antidepresanlar: Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) gibi antidepresanlar, PMD semptomlarını hafifletmede etkili olabilir. Doktorun önerdiği dozda alınmalıdır.
  • Doğum Kontrol Hapları: Östrojen ve progesteron içeren doğum kontrol hapları, hormonal dengeyi sağlayarak PMD semptomlarını azaltabilir. Bir doktora danışarak kullanılmalıdır.
  • GnRH Analogları: GnRH (gonadotropin salgılayan hormon) analogları, adet dönemi öncesi hormonal değişiklikleri kontrol altına alarak PMD semptomlarını azaltabilir. Ancak bu ilaçlarla ilgili yan etkiler olabilir.
 2. Psikoterapi:
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) veya diğer psikoterapi türleri, PMD semptomlarının yönetimine yardımcı olabilir. Terapist, bireye semptomlarını anlama ve başa çıkma stratejileri öğretir.
 3. Yaşam Tarzı Değişiklikleri:
  • Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterince uyku, PMD semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Stres yönetimi teknikleri, semptomların şiddetini azaltabilir.
 4. Diyet Değişiklikleri:
  • PMD semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek diyet değişiklikleri vardır. Örneğin, tuz alımının azaltılması, kafein ve alkolden kaçınılması, düşük şekerli yiyeceklerin tercih edilmesi önerilebilir.
 5. İlaçlı Tedaviler:
  • PMD semptomlarının belirli dönemlerde daha şiddetli olduğu durumlarda, semptomların dönemsel olarak tedavi edilmesi için ilaçlar kullanılabilir.

Tedavi yaklaşımı bireye özeldir ve her kadının semptomları farklıdır. PMD tedavisi, semptomların hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için işbirliği içinde bir sağlık profesyoneli tarafından yönlendirilmelidir. Tedavinin etkinliği izlenmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapılmalıdır. PMD semptomlarına karşı bir tedavi planı oluşturmak için bir kadın sağlığı uzmanına veya psikiyatriste başvurmak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Menstrüel Disfori Bozukluğu nedir?

Menstrüel Disfori Bozukluğu (PMD), adet döneminde ciddi duygusal ve fiziksel semptomlar yaşayan bir kadın sağlık sorunudur. Bu semptomlar genellikle adet döneminin öncesinde başlar ve adet kanamasının sona ermesiyle birlikte kaybolur.

PMD'nin belirtileri nelerdir?

PMD'nin belirtileri arasında şiddetli ruh hali değişiklikleri, irritabilite (sinirlilik), depresyon, anksiyete, ağrı, şişkinlik ve göğüs hassasiyeti bulunabilir.

PMD ile adet öncesi sendrom (PMS) arasındaki fark nedir?

PMD ve PMS benzer belirtilere sahiptir, ancak PMD semptomları daha yoğun ve şiddetlidir. PMD, kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebilirken, PMS genellikle daha hafif belirtilerle karakterizedir.

PMD'nin nedeni nedir?

PMD'nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hormonal değişikliklerin etkisi olduğuna inanılmaktadır. Özellikle progesteron ve östrojen seviyelerindeki dalgalanmaların PMD'ye katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

PMD nasıl teşhis edilir?

PMD teşhisi, semptomların düzenli olarak adet dönemi öncesi dönemde ortaya çıkması ve adet dönemi sonrası kaybolmasıyla konur. Doktorlar semptomların şiddetini ve süresini değerlendirirler.

PMD nasıl tedavi edilir?

PMD tedavisi semptomların şiddetine göre değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, psikoterapi, ilaçlar (örneğin antidepresanlar veya doğum kontrol hapları) bulunabilir.

PMD semptomlarını hafifletmek için neler yapabilirim?

PMD semptomlarını hafifletmek için stres yönetimi, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, yeterince uyku ve rahatlama tekniklerini denemek faydalı olabilir.

PMD tedavisi başarılı mıdır?

PMD tedavisi genellikle semptomların hafifletilmesine yardımcı olur. Ancak her birey farklıdır ve tedaviye verilen yanıt kişiden kişiye değişebilir.

PMD yaşam boyu sürer mi?

PMD semptomları genellikle üreme döneminde ortaya çıkar ve menopoz sonrasında azalabilir veya kaybolabilir.

PMD hakkında daha fazla bilgi nereden edinilebilir?

PMD hakkında daha fazla bilgi için bir sağlık profesyoneli veya kadın sağlığı uzmanına danışabilirsiniz. Ayrıca güvenilir sağlık kaynakları ve kitaplar da bilgi edinmek için kaynak olabilir.

HEMEN ARA
WHATSAPP
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x