Yapay Döllenme Nedir? Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

 1. anasayfa
 2. blog
 3. yapay döllenme nedir? nasıl ve ne zaman yapılır?
Yapay Döllenme Nedir? Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Yapay döllenme, çeşitli nedenlerle doğal yollarla gebe kalamayan çiftlere yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir üreme tedavi yöntemidir. Bu süreç, erkekten alınan spermin, doğrudan kadının rahmine veya serviksine yerleştirilmesi işlemidir.

Yapay döllenme, özellikle erkek infertilitesi, servikal faktörler veya belirsiz nedenlerle doğurganlık sorunları yaşayan çiftler için tercih edilir.

Tedavi, kadının menstrual döngüsüne göre planlanır ve genellikle yumurtlamanın olduğu dönemde gerçekleştirilir. Yöntem, genellikle ağrısız ve minimal invaziv bir işlemdir.

Yapay döllenme süreci, çiftin sağlık durumu, yaş ve üreme sağlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Başarı oranı, çeşitli faktörlere göre değişkenlik gösterse de, birçok çift için umut verici bir seçenek olmaya devam etmektedir. Bu yöntem, tıbbi gözetim altında, deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından yürütülmelidir.

Yapay döllenme, modern tıbbın sunduğu gelişmiş üreme teknolojilerinden biri olarak, çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen birçok çifte yardımcı olmaktadır.

Yapay Döllenme Nasıl Yapılır?

Yapay döllenme, doğal yolla gebe kalamayan çiftler için kullanılan bir üreme yardımı yöntemidir. Bu yöntem, genellikle kadının doğurganlık döneminde, yüksek kaliteli sperm örneklerinin doğrudan rahim içine yerleştirilmesi işlemidir. İşlemin temel adımları şunlardır:

 1. Hastanın Değerlendirilmesi ve Hazırlığı: İlk olarak, çiftin tıbbi geçmişi incelenir ve gerekli testler yapılır. Kadın hastanın menstrüel döngüsü takip edilir ve yumurtlama zamanı belirlenir. Bazen, daha fazla yumurtanın olgunlaşması için ilaç tedavisi uygulanabilir.
 2. Spermin Hazırlanması: Yapay döllenme için kullanılacak sperm, genellikle eş veya sperm donöründen sağlanır. Sperm örneği laboratuvarda işlenerek hareketlilik ve kalite açısından en iyi spermler seçilir.
 3. Yapay Döllenme İşlemi: Spermler, özel bir kateter yardımıyla kadının rahim içine doğrudan aktarılır. Bu işlem genellikle ağrısızdır ve çok kısa sürer.
 4. Takip ve Testler: İşlemden sonra, kadın bir süre dinlenir. Daha sonra, gebelik testi yapmak için birkaç hafta beklenir. Gebelik oluştuysa, normal prenatal bakım süreci başlar.

Bu süreç, çiftin özel durumuna ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Başarı oranları, çiftin yaşına, kısırlık nedenlerine ve kullanılan tedavi yöntemlerine göre değişiklik gösterir. Bu işlemi düşünen çiftlerin, ayrıntılı bilgi ve rehberlik için bir üreme sağlığı uzmanıyla görüşmeleri önerilir.

Yapay Döllenme Ne Zaman Yapılır?

Yapay döllenme işlemi, genellikle kadının en doğurgan olduğu dönemde, yani yumurtlama (ovülasyon) zamanına denk getirilerek yapılır. İşlem zamanlamasının doğru yapılması, başarı şansını artırır. İşlemin zamanlaması genellikle şu şekilde yapılır:

 1. Menstrüel Döngünün İzlenmesi: Kadının menstrüel döngüsü yakından takip edilir. Yumurtlama genellikle son adet başlangıcından yaklaşık 14 gün sonra gerçekleşir, ancak bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.
 2. Yumurtlamanın Teşvik Edilmesi: Bazen, yumurtlamanın teşvik edilmesi için ilaç tedavisi uygulanabilir. Bu ilaçlar, bir veya birden fazla yumurtanın olgunlaşmasını sağlar.
 3. Yumurtlama Zamanının Belirlenmesi: Yumurtlamanın ne zaman gerçekleşeceğinin belirlenmesi için ultrason taramaları ve/veya hormon seviyelerinin kan testleri kullanılabilir.
 4. Yapay Döllenmenin Zamanlaması: Yumurtlamanın gerçekleştiği veya gerçekleşmek üzere olduğu tespit edildiğinde, yapay döllenme işlemi planlanır. Genellikle, yumurtlama öngörüldüğünde 24-36 saat içinde yapay döllenme işlemi gerçekleştirilir.

Yapay döllenme için en uygun zamanın belirlenmesi, kişinin bireysel sağlık durumuna ve tedavi protokollerine bağlıdır. Bu nedenle, işlem öncesinde detaylı bir değerlendirme ve planlama süreci gereklidir. Bu süreçte, kadının döngüsünün doğru bir şekilde takip edilmesi ve gerekirse destekleyici tedavilerin uygulanması önem taşır.

Kimler İçin Uygundur?

Yapay döllenme, çeşitli kısırlık sorunları yaşayan çiftler için uygun bir tedavi yöntemi olabilir. Bu yöntem, aşağıdaki durumlarda sıklıkla tercih edilir:

 1. Hafif Erkek Kısırlığı: Yetersiz sperm sayısı, hareketliliği ya da morfolojisi olan erkeklerde yapay döllenme, seçilmiş sağlıklı spermlerin doğrudan rahime yerleştirilmesiyle gebelik şansını artırabilir.
 2. Servikal Faktörlere Bağlı Kısırlık: Kadında servikal mukusun (rahim ağzındaki sıvının) kalitesi veya miktarı yetersizse veya sperm ile mukus arasında uyumsuzluk varsa, yapay döllenme sperm hücrelerinin doğrudan rahime ulaşmasını sağlayarak bu engeli aşabilir.
 3. Açıklanamayan Kısırlık: Kısırlığın belirgin bir nedeni tespit edilemediğinde, yapay döllenme çiftlere ek bir gebelik şansı sunabilir.
 4. Endometriozis ile İlgili Kısırlık: Hafif veya orta derecede endometriozisi olan kadınlarda, yapay döllenme tedavi seçeneği olabilir.
 5. Ovülasyon Bozuklukları: Ovülasyonu (yumurtlama) teşvik edici ilaçlarla tedavi edilen kadınlarda, özellikle ilaç tedavisine rağmen doğal yolla gebe kalamayanlarda, yapay döllenme denenebilir.
 6. Donör Spermi Kullanımı: Erkekte ciddi kısırlık veya genetik sorunlar olduğunda, donör spermi kullanılarak yapay döllenme yöntemi tercih edilebilir.
 7. Tek ebeveynlik veya LGBT Çiftler: Tek bir ebeveynin çocuk sahibi olmak istemesi veya LGBT çiftler için, donör spermi kullanarak yapay döllenme bir seçenek oluşturabilir.

Yapay döllenme, genellikle daha karmaşık ve pahalı olan tüp bebek tedavisine bir alternatif olarak düşünülebilir. Ancak, her bireyin ve çiftin durumu farklı olduğu için, yapay döllenme tedavisinin uygun olup olmadığına karar vermeden önce bir üreme sağlığı uzmanıyla görüşmek önemlidir. Uzman, çiftin sağlık durumunu, kısırlık nedenlerini ve diğer faktörleri değerlendirerek en uygun tedavi yöntemini önerir.

Yapay Döllenmenin Başarı Oranı Nedir?

Yapay döllenmenin başarı oranı, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu faktörler arasında çiftin yaşı, kısırlık nedenleri, kullanılan tedavi yöntemi ve tedavi süresi gibi unsurlar bulunur. Genel olarak, yapay döllenme başarı oranları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 1. Yaş Faktörü: Kadının yaşı, yapay döllenmenin başarı şansını önemli ölçüde etkiler. Genellikle, 35 yaş altındaki kadınlarda başarı oranları daha yüksektir. Yaş arttıkça, hem doğal gebelik şansı hem de yapay döllenme ile gebelik şansı azalır.
 2. Kısırlık Nedenleri: Hafif erkek faktörü kısırlığı, bazı ovülasyon bozuklukları ve açıklanamayan kısırlık durumlarında yapay döllenme daha başarılı olabilir. Özellikle, erkek kısırlığının ağır olduğu durumlarda veya tüp tıkanıklığı gibi kadına ait ciddi faktörler söz konusu olduğunda, başarı oranları düşebilir.
 3. Tedavi Süresi ve Döngü Sayısı: Genellikle, birden fazla yapay döllenme döngüsü denendiğinde toplam başarı şansı artar. Ancak, ardışık başarısız denemelerden sonra başarı şansı azalabilir.
 4. Kullanılan Teknikler ve Ek Tedaviler: İşlem sırasında kullanılan teknikler ve ilave tedaviler (örneğin, ovülasyonu teşvik edici ilaçlar) de başarı oranlarını etkileyebilir.

Genel olarak, her yapay döllenme döngüsü için başarı oranı yaklaşık %10-20 arasında değişebilir, ancak bu oranlar çiftten çifte ve klinikten kliniğe göre farklılık gösterir. Ayrıca, birden fazla döngü gerçekleştirildiğinde, toplam gebelik şansı artabilir.

Yapay döllenme tedavisine başlamadan önce, çiftlerin bir üreme sağlığı uzmanıyla detaylı bir değerlendirme yapmaları ve kendi durumlarına özgü başarı oranlarını ve riskleri anlamaları önemlidir. Uzmanlar, çiftlere kendi durumlarına en uygun tedavi seçenekleri ve beklentileri hakkında bilgi verebilirler.

Tedavi Süreci Ne Kadar Sürer?

Yapay döllenme tedavi süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu süreç, genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Başlangıç Değerlendirme ve Hazırlık:
  • İlk olarak, çiftin tıbbi geçmişi ve kısırlık nedenleri değerlendirilir. Bu aşama, genellikle birkaç hafta sürebilir.
  • Kadının menstrüel döngüsüne bağlı olarak, tedaviye başlamadan önce bazı testler ve değerlendirmeler yapılır.
 2. Ovülasyonun İzlenmesi ve Teşvik Edilmesi:
  • Kadının doğal döngüsü takip edilir ve gerekirse ovülasyonu (yumurtlamayı) teşvik edici ilaçlar verilir. Bu ilaçlar genellikle adet döngüsünün başında, yaklaşık 5 gün süreyle kullanılır.
  • Ovülasyonun takibi için ultrason ve kan testleri yapılır, bu süreç birkaç gün sürebilir.
 3. Yapay Döllenme İşlemi:
  • Yumurtlamanın yaklaştığı tespit edildiğinde, yapay döllenme işlemi için randevu ayarlanır.
  • Yapay döllenme işlemi kendisi genellikle kısa sürer ve çoğunlukla aynı gün içinde tamamlanır.
 4. Gebelik Testi ve Takip:
  • Yapay döllenme işleminden yaklaşık 2 hafta sonra, gebelik testi yapılır.
  • Gebelik tespit edilirse, normal prenatal bakım sürecine geçilir.

Toplamda, bir yapay döllenme döngüsü, adet döngüsünün başlangıcından itibaren yaklaşık 4-6 hafta sürebilir. Ancak, birden fazla döngü gerekebilir ve her döngü, kadının adet döngüsüne bağlı olarak planlanır.

Tedavi sürecinin süresi, çiftin özel durumuna, kullandıkları tedavi yöntemlerine ve klinikten kliniğe göre değişebilir. Başarılı bir sonuç elde edilene kadar bazı çiftler birden fazla döngü deneyebilir. Bu nedenle, tedavi sürecinin genel süresi çiftten çifte farklılık gösterebilir. Her aşamada, çiftlerin tedavi sürecini ve ilerlemesini doktorlarıyla yakından takip etmeleri önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yapay Döllenme Nasıl Yapılır?

Yapay döllenme, genellikle iki ana yöntemle gerçekleştirilir: İntrauterin inseminasyon (IUI) ve in vitro fertilizasyon (IVF). IUI'de, yıkanmış ve konsantre edilmiş sperm, rahme doğrudan yerleştirilir. IVF'de ise, yumurta ve sperm laboratuvarda birleştirilir ve oluşan embriyo daha sonra rahme yerleştirilir.

Yapay Döllenme Ne Zaman Yapılır?

Yapay döllenme, kadının menstrual döngüsüne bağlı olarak belirli bir zamanlama çerçevesinde gerçekleştirilir. IVF işleminde, yumurtalıkların uyarılması için ilaç tedavisine başlanır ve yumurta toplama işlemi, genellikle kadının adet döngüsünün başlangıcından yaklaşık 2 hafta sonra yapılır.

Kimler İçin Uygundur?

Yapay döllenme, tüplerin tıkalı olduğu, erkeklerde düşük sperm sayısı veya hareketliliği olan, endometriozis ve açıklanamayan kısırlık durumları olan çiftler için uygundur.

Yapay Döllenmenin Başarı Oranı Nedir?

Başarı oranları, çiftin yaşına, kısırlığın nedenine ve kullanılan tedavi yöntemine göre değişir. Genellikle, daha genç çiftlerde ve daha az karmaşık kısırlık sorunları olan durumlarda başarı oranları daha yüksektir.

Tedavi Süreci Ne Kadar Sürer?

Tedavi süreci, seçilen yönteme ve bireysel durumlara bağlı olarak değişir. Genel olarak, bir IVF döngüsü, ilaç tedavisinden embriyo transferine kadar yaklaşık 4-6 hafta sürer.

Yapay Döllenme Maliyeti Ne Kadardır?

Maliyet, tedavi türüne, kullanılan ilaçların dozajına ve tedavi sırasında gerekebilecek ek testlere bağlı olarak değişir. Ayrıca, coğrafi konum ve sağlık sigortası kapsamı da maliyeti etkileyebilir.

Yapay Döllenme Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yapay döllenme sonrası, doktorun önerdiği yaşam tarzı değişikliklerine ve ilaç tedavisine uyulması önemlidir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve düzenli doktor kontrollerine gitmek gerekmektedir.

HEMEN ARA
WHATSAPP
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x