Yeni Doğan Yoğun Bakım Nedir? Temel Bilgiler

 1. anasayfa
 2. blog
 3. yeni doğan yoğun bakım nedir? temel bilgiler

Yenidoğan yoğun bakım

Yeni doğan yoğun bakım nedir? Yeni Doğan Yoğun Bakım, yeni doğan bebeklerin, özellikle erken doğan veya sağlık sorunları olanların, hayati destek ve özel bakım gerektiren bir hastane bölümüdür.

Bu birimler, prematüre doğum, solunum güçlüğü, enfeksiyonlar ve doğuştan anomaliler gibi çeşitli sağlık problemleri olan bebekler için tasarlanmıştır. Yeni doğan yoğun bakımda, yüksek teknoloji tıbbi ekipmanlar ve uzman sağlık personeli, bebeklerin hayatta kalmasını ve sağlıklı büyümelerini desteklemek için kritik rol oynar.

Bu ünitelerde, bebeklerin sürekli izlenmesi, gerekli tıbbi müdahalelerin yapılması ve gelişimlerinin desteklenmesi sağlanır.

Aileler için de desteğin önemli olduğu bu süreçte, ebeveynlerin bebekleriyle olan bağlarına önem verilir ve gerektiğinde psikolojik destek sağlanır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım üniteleri, neonatal uzmanlar, hemşireler, solunum terapistleri ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından yönetilir, bu sayede en küçük hastaların bile en iyi bakımı alması hedeflenir.

Hangi Durumlarda Bebek Yeni Doğan Yoğun Bakımına Alınır?

Bebeklerin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesine alınmasını gerektiren durumlar genellikle ciddi veya potansiyel olarak hayatı tehdit eden sağlık sorunlarıdır. İşte bu durumlardan bazıları:

 1. Prematüre Doğum: Gestasyonel yaşlarına göre çok erken doğan bebekler, genellikle 37 haftadan önce doğanlar, yeni doğan yoğun bakımda özel bakıma ihtiyaç duyarlar. Prematüre bebeklerin akciğerleri, beyinleri ve diğer organları tam olarak gelişmemiş olabilir.
 2. Solunum Problemleri: Doğum sırasında veya doğumdan sonra solunum güçlükleri çeken bebekler, özellikle solunum desteği veya oksijen tedavisi gerektirenler, yoğun bakıma alınır.
 3. Düşük Doğum Ağırlığı: Normal gebelik süresi sonunda bile düşük doğum ağırlığına sahip bebekler, ek beslenme ve bakım ihtiyacı nedeniyle yeni doğan yoğun bakıma alınabilir.
 4. Enfeksiyonlar: Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası gelişen enfeksiyonlar, bebeklerin yeni doğan yoğun bakımda tedavi edilmesini gerektirebilir.
 5. Doğumsal Anomaliler: Kalp kusurları, bağırsak anormallikleri veya diğer doğumsal sorunlar olan bebekler, genellikle cerrahi müdahale veya özel bakım için yeni doğan yoğun bakıma yerleştirilir.
 6. Kan Şekeri Sorunları: Hipoglisemi (düşük kan şekeri) gibi kan şekeri düzensizlikleri yaşayan bebekler, yeni doğan yoğun bakımda yakından izlenir ve tedavi edilir.
 7. Sarımsak (Hiperbilirubinemi): Yüksek bilirubin seviyeleri nedeniyle ciddi sarılık durumları olan bebekler, fototerapi veya kan değişimi tedavisi için yeni doğan yoğun bakıma alınabilir.
 8. Nörolojik Sorunlar: Nöbet geçirme, düşük kas tonusu gibi nörolojik sorunlar yeni doğan yoğun bakıma özel bakım gerektirir.
 9. Doğum Travmaları: Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar veya yaralanmalar, bebeklerin yeni doğan yoğun bakıma tedavi edilmesini gerektirebilir.

Her bir durum, bebeğin sağlık durumuna ve ihtiyaçlarına göre bireysel olarak değerlendirilir, ve bebekler, bu durumlarda en uygun bakımı alabilmeleri için yeni doğan yoğun bakıma alınır.

Yeni Doğan Yoğun Bakımda Ne Tür Bakım Sağlanır?

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, yeni doğan bebeklere özel, kapsamlı ve yoğun tıbbi bakım sağlar. Bu bakımın temel bileşenleri şunları içerir:

 1. Solunum Desteği: Prematüre bebekler ve solunum güçlüğü çeken yeni doğanlar için solunum destek cihazları, oksijen tedavisi ve solunum terapileri sunulur.
 2. Beslenme Desteği: yeni doğan yoğun bakımda, özellikle prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler için özel beslenme programları uygulanır. Bu, damar yoluyla beslenme (parenteral beslenme) veya özel formüllerle beslenme olabilir.
 3. Termal Düzenleme: Yenidoğanların vücut ısılarını düzenlemekte zorluk yaşayabilecekleri için, inkübatörler gibi ısıtılmış ve nemlendirilmiş ortamlar sağlanır.
 4. Tıbbi İzleme: Bebeklerin kalp atış hızı, solunum, oksijen doygunluğu ve diğer hayati işaretler sürekli olarak izlenir.
 5. IV Terapi ve İlaç Yönetimi: Gerekli durumlarda, bebeklere intravenöz yollarla sıvılar, elektrolitler, ilaçlar ve kan ürünleri verilir.
 6. Cerrahi Müdahaleler ve Prosedürler: Bazı bebekler, doğumsal anomaliler veya diğer tıbbi durumlar nedeniyle cerrahi müdahale gerektirebilir. Yeni doğan yoğun bakımda bu tür prosedürler için gerekli tıbbi uzmanlık ve ekipman bulunur.
 7. Fototerapi: Aşırı sarılık (hiperbilirubinemi) durumlarında, bilirubin seviyesini düşürmek için fototerapi uygulanır.
 8. Nörolojik Bakım: Nöbetler veya diğer nörolojik sorunlar için özel izleme ve tedavi sağlanır.
 9. Psikososyal Destek ve Ebeveyn Katılımı: Ebeveynlerin bebekleriyle bağ kurmalarını teşvik etmek, onları bakım süreçlerine dahil etmek ve gerekirse psikolojik destek sağlamak yeni doğan yoğun bakımının önemli bir parçasıdır.
 10. Çok Disiplinli Yaklaşım: Neonatologlar, neonatal hemşireler, solunum terapistleri, diyetisyenler ve diğer sağlık profesyonelleri, her bebeğin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir bakım planı oluşturur.

Yeni doğan yoğun bakım sağlanan bu kapsamlı bakım, en küçük ve en savunmasız hastaların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve gelişmelerini desteklemeyi amaçlar.

Yeni Doğan Yoğun Bakımda Kalış Süresi Ne Kadardır?

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde kalış süresi, her bebek için farklılık gösterir ve birçok faktöre bağlıdır. Bu süre, bebeğin sağlık durumu, doğum haftası, tedaviye verdiği yanıt ve olası komplikasyonlar gibi unsurlar tarafından belirlenir. Genel bir rehber olarak, aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulabilir:

 1. Prematüre Doğum: Erken doğan bebekler genellikle, teorik doğum tarihlerine kadar veya bazen daha uzun süre yeni doğan yoğun bakımda kalabilirler. Örneğin, 24 haftalık bir prematüre bebek, potansiyel olarak birkaç ay yeni doğan yoğun bakımda kalabilir.
 2. Sağlık Sorunlarının Ciddiyeti: Ciddi tıbbi sorunları olan bebekler (örneğin, ciddi solunum sıkıntısı veya ciddi enfeksiyonlar) daha uzun süre yoğun bakımda kalabilirler.
 3. İyileşme ve Gelişme Hızı: Bazı bebekler tedaviye hızlı yanıt verirken, diğerleri daha yavaş iyileşir. Bu, özellikle kompleks medikal durumları olan veya birden fazla sağlık sorunu bulunan bebekler için geçerlidir.
 4. Beslenme ve Büyüme: Bebeklerin yeni doğan yoğun bakımdan taburcu edilebilmeleri için, yeterli miktarda beslenmeleri ve düzenli olarak kilo almaları gerekir.
 5. Özgül Tıbbi Gereksinimler: Bazı durumlarda, bebeklerin evde özel tıbbi ekipmana veya bakıma ihtiyaçları olabilir. Bu tür gereksinimler hazır olana kadar yeni doğan yoğun bakımda kalış süreleri uzayabilir.

Bir bebek taburcu edilmeye hazır olduğunda, doktorlar ve yeni doğan yoğun bakım ekibi, ebeveynleri bebeklerinin bakımı konusunda bilgilendirir ve gerekli eğitimi sağlar. Taburcu edilme, bebeğin yeni doğan yoğun bakımda iyi bir ilerleme kaydettiği ve evde güvenli bir şekilde bakılabileceği anlamına gelir. Her durumda, doktorlar ve sağlık personeli, bebeğin ve ailenin ihtiyaçlarına göre en iyi kararı verecektir.

Yeni Doğan Yoğun Bakımdan Sonra Bebek için Takip Tedavisi Gerekir Mi?

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden (NICU) taburcu edilen bebekler için genellikle takip tedavisi gerekir. Bu takip tedavisi, bebeklerin devam eden gelişimini desteklemek ve olası sağlık sorunlarını erken tespit etmek için önemlidir. Takip tedavisinin temel unsurları şunlardır:

 1. Düzenli Sağlık Kontrolleri: Bebeklerin büyüme ve gelişimleri, çocuk doktorları veya neonatoloji uzmanları tarafından düzenli olarak izlenir. Bu kontroller, bebeklerin kilo alımını, beslenme düzenini, gelişimsel kilometre taşlarını ve genel sağlık durumlarını değerlendirir.
 2. Gelişimsel İzleme: Prematüre doğan veya yeni doğan yoğun bakımda ciddi sağlık sorunları yaşayan bebekler, gelişimsel gecikmeler açısından yüksek risk taşıyabilirler. Bu nedenle, gelişimsel değerlendirmeler ve müdahaleler, bu bebeklerin erken çocukluk dönemlerinde düzenli olarak yapılır.
 3. Beslenme ve Diyet Takibi: yeni doğan yoğun bakımdan taburcu edilen bazı bebekler özel beslenme ihtiyaçlarına sahip olabilirler. Bu bebekler için diyetisyenler tarafından özel beslenme planları oluşturulabilir.
 4. Özel Terapiler ve Rehabilitasyon: Fiziksel, işitsel veya görüş sorunları olan bebekler için fizyoterapi, işitme testleri veya görme değerlendirmeleri gibi özel terapiler gerekebilir.
 5. İlaç Yönetimi: Bazı bebekler, özellikle kronik sağlık sorunları olanlar, taburcu olduktan sonra da ilaç kullanmaya devam edebilir. Bu ilaçların yönetimi ve etkilerinin izlenmesi önemlidir.
 6. Ebeveyn Eğitimi ve Destek: Ebeveynlere, bebeklerinin özel ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve destek sağlanır. Bu, bebeklerin evde güvenli ve etkili bir şekilde bakılmasını sağlar.
 7. Psikolojik ve Sosyal Destek: Yeni doğan yoğun bakım deneyimi, ebeveynler ve aileler için zorlayıcı olabilir. Psikolojik danışmanlık ve destek grupları, bu süreçte ailelere yardımcı olabilir.

Takip tedavisinin amacı, bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve gelişmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, yeni doğan yoğun bakımdan taburcu edilen her bebeğin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir takip planı oluşturulur. Bebeklerin ihtiyaçları ve durumlarına bağlı olarak, bu takip süreci birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni doğan yoğun bakım nedir?

Yeni doğan yoğun bakım, özellikle erken doğan veya ciddi sağlık sorunları olan yeni doğan bebeklere özel bakım sağlayan bir hastane bölümüdür. Burada, bebeklerin sağlıklı büyümelerini desteklemek için gelişmiş tıbbi ekipmanlar ve uzman sağlık personeli bulunur.

Hangi durumlarda bebek yeni doğan yoğun bakımına alınır?

Bebekler genellikle prematüre doğum, solunum problemleri, enfeksiyonlar, doğumsal anomaliler veya diğer tıbbi durumlar nedeniyle yeni doğan yokun bakımına alınır.

Yeni doğan yoğun bakımında bebeklere ne tür bakım sağlanır?

Yeni doğan yoğun bakımında bebekler sürekli izlenir, gerekli tıbbi müdahaleler yapılır ve beslenme, solunum desteği gibi temel ihtiyaçları karşılanır. Ayrıca, bebeklerin gelişimlerini destekleyici tedaviler uygulanır.

Ebeveynler yeni doğan yoğun bakımda ne kadar süre bebekleriyle kalabilir?

Bu hastaneden hastaneye değişir, ancak genellikle ebeveynlerin bebekleriyle geçirebilecekleri zaman konusunda esneklik sağlanır. Bazı hastaneler, ebeveynlerin 24 saat boyunca yanlarında kalmasına izin verirken, diğerleri belirli ziyaret saatleri sunar.

Yeni doğan yoğun bakımda kalış süresi ne kadardır?

Bebeğin durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. Bazı bebekler birkaç gün içinde taburcu olabilirken, diğerleri haftalar veya aylarca yeni doğan yoğun bakımında kalabilir.

Yeni doğan yoğun bakımdan sonra bebek için takip tedavisi gerekir mi?

Evet, çoğu durumda bebeklerin yeni doğan yoğun bakımdan sonra düzenli takip ve değerlendirmeleri gerekir. Bu, bebeklerin sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve olası sağlık sorunlarını erken tespit etmek içindir.

HEMEN ARA
WHATSAPP
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x