Vulva Kanseri Evreleri Nelerdir?

  1. anasayfa
  2. blog
  3. vulva kanseri evreleri nelerdir?

Vulva Kanseri Evreleri Nelerdir?

Vulva kanseri, vulva adı verilen dış cinsel organın kanserleşmesi durumudur. Bu tür kanser genellikle kadınlarda görülür ve çoğunlukla 60 yaş üstü kadınları etkiler. Vulva kanseri, farklı evrelerde gelişebilen bir hastalıktır.

Bu evreler, kanserin yayılım derecesine ve çevre dokulara olan etkisine bağlı olarak belirlenir. Vulva kanserinin evreleri, hastalığın tedavi yöntemi ve prognoz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Erken evrelerde teşhis edilen vulva kanseri genellikle daha iyi tedavi edilebilir ve prognozu daha iyidir.

Ancak, ileri evrelerde teşhis edilen veya yayılmış vulva kanseri olan hastaların tedavisi daha zor olabilir ve prognoz daha kötü olabilir. Bu nedenle makalemizde, vulva kanserinin farklı evrelerini ve her birinin özelliklerini inceleyeceğiz.

Vulva Kanseri Evrelemesi Nedir?

Vulva kanseri evrelemesi, kanserin ne kadar ilerlediğini ve diğer organlara yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu evreleme sistemi için bir takım testler uygulanmaktadır. Evreleme, kanserin tedavi planlamasında ve prognozun tahmin edilmesinde önemli bir rol oynar.

Vulva kanseri klinik evreleme, genellikle Amerikan Kanser Derneği tarafından kullanılan bir sistem olan TNM sistemi (T: tümör, N: lenf nodları, M: metastaz) kullanılarak yapılır. Bu sistemde, tümör boyutu, lenf nodu tutulumunu ve yayılımını (metastaz) değerlendirilir.

Bunun yanı sıra patolojik evreleme, kanserin daha kesin bir evresini belirlemeye yardımcı olur. Bu evreleme genellikle kanserin cerrahi tedavisi sonrasında yapılır. Patolojik evreleme ayrıca klinik evrelemeyi tamamlar veya değiştirir.

Patolojik evreleme sonuçları, kanserin takip edilmesi ve prognoz hakkında daha fazla bilgi sağlar. Evreleme sonuçlarına göre, uygun tedavi seçenekleri belirlenir.

Vulva Kanseri Evreleri

Vulva kanseri evreleri, kanserin yayılma derecesine göre sınıflandırılır. En sık kullanılan evreleme sistemi, vulva kanserini dört evreye ayıran Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu (FIGO) sistemidir:  Evre I, Evre II ve Evre III. Bazı durumlarda, Evre IV de ilerlemiş hastalığı belirtmek için kullanılır.

Evre I Vulva Kanseri: Tümör sadece vulvayı etkiliyor

Evre I vulva kanserinde tümör sadece belirli bir alanla sınırlıdır. Bunun yanı sıra tümör daha yakınlarındaki lenf düğümlerine yayılmamıştır. Bu nedenle, erken evre I vulva kanseri, tedavi için daha olumlu bir prognoza sahiptir.

Erken evre I vulva kanseri genellikle cerrahi ile tedavi edilir. Tedavi, kanserli dokunun çıkarılmasını içerir. Küçük bir tümörle sınırlıysa, sadece tümörün çıkarılması yeterlidir. Daha büyük tümörlerde ise genellikle vulvanın tamamının veya bir kısmının çıkarılması gerekir. Cerrahiye ek olarak, radyoterapi veya kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri de kullanılır.

Evre II Vulva Kanseri: Tümör yakındaki yapıları etkiliyor

Evre II vulva kanseri, vulvada (dış cinsel organlar) başlayan ve yakındaki yapıları etkileyen bir kanser evresini ifade eder. Yakındaki yapılar, lenf düğümleri, vajina, üretra (idrar yolunun açıldığı kanal), perineum (vulva ile anüs arasındaki bölge) ve cilt gibi vulvayı çevreleyen dokulardır.

Tedavi seçenekleri, hastanın genel sağlık durumu, tümörün boyutu ve yayılma derecesi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Evre II vulva kanseri için tedavi genellikle cerrahi, radyoterapi (ışın tedavisi) ve/veya kemoterapiyi içerir.

Evre III Vulva Kanseri: Lenf düğümlerine yayılım var

Evre III vulva kanseri, vulvada başlayan kanserin lenf düğümlerine yayıldığı bir evreyi ifade eder. Lenf düğümlerine yayılma, kanserin ilerlediğini ve vücudun başka bölgelerine yayılma potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Evre III kanser tedavi genellikle cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonunu içerir. Lenf düğümlerine yayılma olduğunda, cerrahi müdahale genellikle lenf düğümlerinin çıkarılmasına neden olur.

Evre IV Vulva Kanseri: Uzak organlara metastaz yapmış durumda

Evre IV vulva kanseri, vulvada başlayan bir kanser türünün en ileri aşamasıdır. Bu aşamada uzak organ metastazı söz konusudur. Bu kanserin en ileri aşamasıdır. Tedavinin başarı oranı hastanın yaşına, sağlık geçmişine ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterir. Ama genellikle Evre IV vulva kanserinde tedavi sadece hastalığın semptomlarını rahatlamak ve ömrünü uzatmak için yapılır.

Vulva Kanseri Erken Evreleri

Erken evrelerdeki vulva kanseri, kanserin sınırlı bir alanda bulunduğu ve çevre dokulara yayılmadığı dönemleri ifade eder. Vulva kanseri erken evrelerinde tedavi şansı oldukça yüksektir. Vulva kanserinin erken evreleri, genellikle aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

  • Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN): Bu evrede kanser hücreleri sadece vulva yüzeyinde yer alır. VIN, yüksek dereceli (VIN 2 veya VIN 3) veya düşük dereceli (VIN 1) olarak sınıflandırılabilir. VIN, kanser öncesi lezyonlardır ve tedavi edilmezse kansere dönüşebilir.
  • Vulvar kanser evre 0: Bu evrede kanser hücreleri, vulva derisinin üst tabakasında sınırlı bir alanda bulunur. Kanser hücreleri henüz daha derin tabakalara veya lenf düğümlerine yayılmamıştır.
  • Vulvar kanser evre I: Bu evrede kanser hücreleri, vulva derisinin sınırlı bir bölgesinde bulunur. Kanser, yalnızca vulvaya yayılmıştır ve lenf düğümlerine yayılmamıştır.

Erken evrede teşhis edilen vulva kanseri, tedavi edilebilir bir durumdur. Bunun için düzenli jinekolojik kontrollerin yapılması ve olası semptomlar (özellikle vulva bölgesinde kaşıntı, yanma, şişlik, ağrı veya anormal lezyonlar) hakkında doktorun bilgilendirilmesi önemlidir. Tedavi seçenekleri ve prognoz, her hasta için farklıdır. bu nedenle bir doktora danışmak ve kişiye özgü bir değerlendirme yapmak önemlidir.

Vulva Kanseri İleri Evreleri

Vulva kanseri ileri evrelerde, kanser hücreleri vulvadan çevre dokulara veya lenf düğümlerine yayılmıştır. İleri evre vulva kanseri genellikle daha büyük bir tümör, yerel lenf düğümü yayılımı veya uzak organlara metastaz ile karakterizedir. İleri evre vulva kanseri genellikle evre II, evre III ve evre IV olarak sınıflandırılır.

İleri evre vulva kanseri tedavisi genellikle cerrahi, radyasyon terapisi, kemoterapi veya bunların kombinasyonunu içerir. Tedavi yaklaşımı, kanserin evresine, yayılma derecesine, hastanın genel sağlık durumuna ve kişiselleştirilmiş bir değerlendirmeye dayanır. İleri evre vulva kanseri tedavisi, kanseri kontrol altına almayı, semptomları hafifletmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

HEMEN ARA
WHATSAPP
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x